W Wielką Sobotę w godzinach 9:00-18:00 będzie możliwość czuwania przy Grobie Pańskim. W kościele według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca może przebywać maksymalnie 5 osób. Prosimy wiernych o maksymalnie 10-minutowe czuwanie, tak aby każdy mógł wejść i się pomodlić.
W Wielki Piątek NIE MA czuwania.