Życzenia na Boże Narodzenie

„Bóg tak umiłował świat, że Syna swojego dał aby świat zbawił”
Niech czas Bożego Narodzenia umocni w nas miłość, wiarę, nadzieję, wzajemną życzliwość. Niech Pan darzy zdrowiem

i błogosławieństwem w Nowym Roku.
ks. prob. Piotr Lidwin
ks. wik. Paweł Szkoda