Parafia pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Kostrzynie, organizuje wyjazd wakacyjny Duszpasterstwa Młodzieży do miejscowości Kowary która znajduje się w województwie dolnośląskim, w powiecie jeleniogórskim, na pograniczu Karkonoszy, Rudaw Janowickich i Kotliny Jeleniogórskiej
w Sudetach Zachodnich. Wyjazd odbędzie się w dniach od 05 do 10 sierpnia 2019 r. Koszt wyjazdu 600 zł od osoby. Będziemy mieszkali
i spożywali posiłki w wynajętym Domu Rekolekcyjnym „Maxymilianum”. Położenie ośrodka pozwala na poznanie wielu atrakcji turystycznych: Kowarska Starówka, Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska w Kowarach, Podziemna Trasa Turystyczna „Sztolnie Kowary”, Dom Tradycji Miasta Kowary, Szlaki turystyczne w Karkonoszach i Rudawy Janowickie. W czasie wyjazdu młodzież uczestniczy w codziennej Eucharystii, wspólnych modlitwach, zabawach, grach terenowych, podchodach, w zdobywaniu szlaków i innych atrakcjach. Wyjazd z przystanku kołoSzkoły Podstawowej nr 2 im. Rady Europy (ul. Powstańców Wlkp 28 A) 05 sierpnia 2019 r. o godz. 6.30. Planowany powrót 10 sierpnia 2019 r. w godzinach późnego wieczoru. Odpowiedzialni za młodzież: kierownik wyjazdu i opiekunowie
z uprawnieniami.

Poniższą zgodę wraz z drugą częścią wpłaty (300 zł) należy dostarczyć ostatecznie do 30 czerwca 2019 r.  

Kierownik wyjazdu: Wikariusz –  Ks. Paweł Szkoda.

Na wyjazd należy zabrać: rzeczy osobiste, ubrania na zmianę, coś ciepłego do ubrania, odpowiednie buty do górskich wypraw,  nakrycie  głowy, płaszcz przeciwdeszczowy, różaniec, Pismo Św. Nowego Testamentu,  kieszonkowe na osobiste wydatki.

Dokumenty, które należy zabrać: ważna legitymacja szkolna, dowód osobisty, kata EKUZ (wyjazd do Czech)

W cenie wyjazdu wliczone są: noclegi, wyżywienie, przejazdy, wstępy, ubezpieczenie i inne.

ZGODA RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA NA WYJAZD

Wyrażam zgodę na wyjazd mojego syna/mojej córki …………………………………………………………..na wyjazd Duszpasterstwa Młodzieży parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Kostrzynie do miejscowości Kowary – Wojkowo i wszystkie inne przejazdy i pobyty w tym terminie w dniach
od 05 sierpnia 2019 r. do 10 sierpnia 2019 r.

Kierownikiem wyjazdu jest wikariusz parafii św. Ap. Piotra i Pawła
w Kostrzynie – ks. Paweł Szkoda.

Numer PESEL dziecka ………………………..……………………………………………..

Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji związanych z ewentualną hospitalizacją dziecka przez kierownika wyjazdu.

Organizator, kierownik i opiekunowie wyjazdu nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe straty materialne z winy uczestnika.

W razie rażącego zachowania uczestnika w czasie wyjazdu m.in. wszelkiego rodzaju używki, rodzic zobowiązuje się do odebrania dziecka z wyjazdu na własny koszt i nie domaga się zwrotu kosztów wyjazdu dziecka.

Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestnictwo
w wyżej wymienionym wyjeździe.

O ewentualnych problemach zdrowotnych, przyjmowanych lekach proszę uiścić notatkę poniżej.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tel. kontaktowy do rodzica/prawnego opiekuna: …………………………………………………..

Podpis rodzica/ prawnego opiekuna:                                                                                                     …………………………………………………………….