Sobota

9.11.2019

8:00 – za śp. Krzysztofa Plucińskiego

18:00 – w int. Kamila z okazji 18. urodzin

XXXII Niedziela zwykła

10.11.2019

7:30 – za śp. Stanisławę, Jana, Mariana Cielaszyków, Zbigniewa, Pelagię, Stanisława Skorlińskich, Stanisława Wysockiego, Zdzisława Duberta i zm. z rodz.

9:00 – za śp. Jana Srokę w 2. r. śm.

10:30 – za śp. Kazimierza Leszczaka

12:00 – za śp. Mariana Begiera i zm. z rodz. Begierów, Dembińskich, Baranów

18:00 – za śp. Bogdana Ważbińskiego w 18. r. śm.

Poniedziałek

11.11.2019

9:00 – za śp. Kazimierę (10. r. śm.), Stanisława Guderianów i zm.
z rodz.

10:00 – za Ojczyznę

18:00 – za śp. Daniela Janiaka od rodziców i rodzeństwa

Wtorek

12.11.2019

8:00 – o błogosławieństwo Boże w rodzinie

18:00 – za śp. Henryka Tondra w 19. r. śm. i Zygmunta Tondra

Środa

13.11.2019

8:00 – za śp. Stanisława Wiśniewskiego od córki Beaty z rodz.

18:00 – w int. Beaty z okazji 45. urodzin, w int. Bogu wiadomej,
o zgodę w rodzinie, o zdrowie dla Magdaleny i Ewy, w int. Barbary
i całej rodziny. w pewnej intencji

Za świętej pamięci: Mariannę, Kazimierza Goździaków, Mariusza Juchacza w 11. r. śm., Jadwigę Woźniak od Danki i Czesławy Grabarczyk z rodz., Czesława Goderę od rodz. Piotrowskich, Iwonę Tomasik od Marii Gurgul z rodz., Hannę Lipińską od kuzynki Marioli z mężem, Franciszka Majchrzaka od Ireneusza Grześkowiaka z rodz., Stefanię Konieczkę od rodz. Komisarków z Konina, Jerzego Zająca
w 8. r. śm., Janinę, Antoniego Jackowskich, Franciszkę, Jana Scukowskich i zm. z rodz., Katarzynę Dwernicką od teściów, Jerzego Nowaka od rodz. Frąckowiaków ze Skałowa, Janusza Jagiełłę od rodz. Jeżewskcich i  Hanny Janukowskiej i Henigów, za śp. Czesława Muca od Oliwii i Dawida, Romana Mizerskiego od szwagrów Piotra, Mariana, Andrzeja, Janusza z rodzinami, Alicję Wojtasiak od Stanisławy Stefaniak z rodz., Mariusza Juchacza w 11 r. śm., Zbigniewa Pieluchę.

Czwartek

14.11.2019

8:00 – za zm. z rodzin Sióstr Służebniczek

18:00 – za śp. Martę, Bolesława i Adama Kasperskich

Piątek

15.11.2019

8:00 – za Ojczyznę

18:00 – w int. Mateusza z okazji 18. urodzin

Sobota

16.11.2019

8:00 – za śp. Romana Tulińskiego od Grażyny z rodz.

18:00 – za śp. Józefę, Władysława, Różę, Antoniego Lepczyków

XXXIII Niedziela zwykła

17.11.2019

7:30 – za śp. Czesława Muca od córki Sylwii z rodz.

9:00 – za śp. Martę, Michała, Teresę Kruszonów, Helenę, Józefa Jeziorków, Rozalię, Maksymiliana Wilczyńskich i zm. z rodz.

10:30 – za śp. Joannę Skubiszyńską i Kazimierza Kwiatkowskiego

12:00 – za śp. Andrzeja Szymaniaka w 6. r. śm.

18:00 – za śp. Zdzisławę Janicką od sąsiadów

Poniedziałek

18.11.2019

8:00 – za śp. Jerzego Nowaka, od Burmistrza i pracowników Urzędu

18:00 – za śp. Stanisława Pomykalskiego, od rodz. Konefeldów i Pachelów

Wtorek

19.11.2019

8:00 – za śp. Edwarda i Józefę Uryckich, Zofię, Mariana Kamińskich, Józefa, Wandę Borkowskich

18:00 – za śp. Domicelę Wawrzyniak, od dzieci z rodzinami

Środa

20.11.2019

8:00 – za śp. Małgorzatę Prządak w 2. r. śm.

18:00 – w int. Barbary i całej rodziny, o pojednanie w rodzinie, o szczęśliwe rozwiązanie, o dar potomstwa, o uratowanie małżeństwa, w pewnej intencji

Za śp. Mariana Pałkę i zm. z rodz. Pałków, Drozdowskich i Słowików, Tadeusza Garbatowskiego, za śp. O. Bogumiła Pikusa (paulina), Czesława Goderę od rodz. Drzązgów, Iwonę Tomasik od Haliny Szał z rodz., Jadwigę Woźniak od chrześniaka Ryszarda z rodz., Franciszka Majchrzaka do Mirosławy z rodz., Stefanię Konieczka od Arka z rodz., Katarzynę Dwernicką od Agnieszki z rodz., Jerzego Nowaka od rodz. Iwańskich, Janusza Jagiełło od rodz. Kruków i Żminkowskich, Czesława Muca od rodz. Guderianów, Romana Mizerskiego od sąsiadów z ul. Moniuszki, Alicję Wojtasiak od Marii i Wojciecha Grzelaków, Krystynę Bandulik od wnuka Damiana z rodz., Leszka Przytulskiego od żony, Danutę Malusi od męża, Barbarę, Henryka i zm.  rodz. Komisrków, Kazimierza Kwiatkowskiego i zm. z rodz., Eugeniusza Wiśniewskiego i zm. z rodz.

Czwartek

21.11.2019

8:00 – za śp. Alicję Wojtasiak, od męża

18:00 – za śp. Piotra Wolniewicza, Praksedę i Cezarego Kowalskich i zm. Z rodz.

Piątek

22.11.2019

8:00 – za śp. Danutę Malusi, od rodz. Handke i Adamczaków

18:00 – za śp. Halinę Lewandowską, od Basi z Andrzejem i Joli

 

XXIV Niedziela zwykła

24.11.2019

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

7:30 – w int. Członków Akcji Katolickiej

9:00 – w int. Konrada z okazji „Roczku”

10:30 – rez.

12:00 – za śp. Władysławę (8 r. śm.) i Andrzeja Lidwinów

18:00 – za Parafian