Piątek

4.01.2019

8:00 –

18:00 – za śp. Jerzego Wilczyńskiego w 1. r. śm.

Sobota

5.01.2019

8:00 –

18:00 – za śp. Józefa Pasternaka w 20. r. śm., Mariannę Pasternak, Mariolę Tomicką

Niedziela

Uroczystość Objawienia Pańskiego

6.01.2019

7:30 – za śp. Janinę w 3. r. śm. i Mariana w 1. r. śm. Drożyńskich

9:00 – za śp. Agnieszkę Sikorską i zm. z rodz.

10:30 – za śp. Zdzisława Duberta w 1. r. śm.

12:00 – za śp. Helenę, Władusława Weszka, Mariannę i Feliksa Rudawskich

18:00 – za śp. Marię Błaszak w 25. r. śm., Józefa, Bożenę, Czesława Błaszaków, Zbigniewa Rembowicza

Poniedziałek

7.01.2019

8:00 – 1) za śp. Barbarę Grabińską od Oli Karaś z rodz. 2) za śp. Tadeusza Stróżynę, Józefę, Pelagię, Edmunda Stróżynów, Jana, Marię, Eliasza Predko, Marię, Antoniego, Michała, Annę, Julię Melńyk, Pelagię, Adama Łyduch i zm. z rodz.

Wtorek

8.01.2019

8:00 – 1) z okazji urodzin Henryka 2) za śp. Czesława Molika w 24. r. śm., Stanisława i Mariannę Zagożdżonów

Środa

9.01.2019

8:00 –

18:00 – za śp. Honoratę Szeszułę od Magdaleny z dziećmi, Grzegorza Słowika od Słowików i Pałków, Urszulę Nowicką od Zofii z rodz., Jana Juchacza od brata Bolka z żoną, Zygmunta Deskę od Teresy i Tadeusza Grzesiaków z synem, Barbarę Łozę od Ireny z rodz., Stefanię Lipiecką od Grześków, Pawła Jasińskiego od siostry Krystyny z rodz., Jacka Karolczaka od rodz. Nowaków, Bronisława Kubickiego od Eli z rodz., Barbarę Kobielak, Krystiana Laskowskiego od zespołu śpiewaczego „Złota Jesień”, Wandę Maj od Zenkerów i Krystyny Zielińskiej z rodz., Katarzynę Łopatkę od rodzeństwa, Zofię Szczepaniak, Józefa Nowaka i zm. z rodz., Alfreda Onoszko od Lucyny

Czwartek

10.01.2019

8:00 – 1) za śp. Zenona Czerniejwskiego od syna Roberta z rodz., 2) –

Piątek

11.01.2019

8:00 – za śp. Zofię, Józefa Nadowicz, Michała, Marię, Julię, Michała, Januarego Sas

Sobota

12.01.2019

8:00 – za śp. Anielę Grzymską w 5. r. śm. i zm. z rodz. Grzymskich
i Klarzyńskich

18:00 – za śp. Lidię Konwińską od rodz. Waszaków i Rudeckich

Niedziela

13.01.2019

7:30 – za śp. Helenę Tobolską od Dębińskich z rodz.

9:00 – za Parafian

10:30 – za Barbarę, Jana Szymańskich, Antoninę, Sylwestra Pawlaków

12:00 – za śp. Zenona Musiała i zm. z rodz.

18:00 – za śp. Romana Gruszkiewicza od żony i syna Aleksandra

Poniedziałek

14.01.2019

8:00 – 1) za śp. Hieronima Bandosza 2) …

Wtorek

15.01.2019

8:00 – 1) za śp. Mieczysława Czaplickiego od rodz. Frąckowiaków 2) za śp. Gabrielę Cuprych, od córki z mężem

Środa

16.01.2019

8:00 – za śp. Fernanda Heniga

18:00 – za śp. Jana Juchacza od bratanicy Małgorzaty z rodz., Zygmunta Deskę od sąsiadów, Barbarę Łozę od rodz. Piotrzykowskich, Stefanię Lipiecką od Pachurków i Felisiaków, Jadwigę Kaczerewską od Sabiny z rodz., Bronisława Kubickiego od Małgorzaty z dziećmi, Irenę Janiszewską w 1. r. śm. od córki Zosi, Pawła Szafranka w 2. r. śm. od Zosi, Krystiana Laskowskiego od syna Przemka z żoną, Honoratę Szeszułę od wnuka Macieja z rodz., Katarzynę Łopatkę od sąsiadki Anieli i p. Mariana, Elżbietę Kasprzak, Alfreda Onoszkood rodz. Handzel, Kazimierza Orlickiego od mieszk. ul. Przemysława, Zenona Czerniejewskiego od mieszk. ul. Dworcowej

Czwartek

17.01.2019

8:00 – 1) za śp. Gabrielę Cuprych, od syna Bogdana z rodz. 2) …

Piątek

18.01.2019

8:00 – 1) w int. Marii z okazji urodzin 2) …

Sobota

19.01.2019

8:00 – za śp. Mariana Majewskiego i zm. z rodz. Majewskich i Kędzierskich

18:00 – za śp. Tadeusza Waligórę, Stanisława i Władysławę Waligórów, Władysława i Magdalenę Olejniczaków

Niedziela

20.01.2019

7:30 – za Parafian

9:00 – za śp. Tadusza Nowakowskiego, Mariannę, Stanisława,  Radosława Wasiaków i zm. z rodz.

10:30 – za śp. Stanisławę, Stanisława Kubiaków, Pelagię, Józefa, Irenę, Feliksa, Krzysztofa Jarząbków, Kazimierę Stałkowską i zm. z rodz. Jarząbków, Małeckich, Płócienników i Kubiaków

12:00 – za śp. Stefanię, Teresę, Wacława Jachników, Mariannę, Czesławę, Franciszka Ruszałów, Genowefę, Henryka Baranów i zm. z rodz.

18:00 – za śp. Marcina Grasia i zm. dziadków

Poniedziałek

21.01.2019

8:00 – 1) za śp. Stanisława Jankowskiego, od córki Arlet z rodz. 2) … (wolna intencja)

Wtorek

22.01.2019

8:00 – 1) … 2) …

Środa

23.01.2019

8:00 – …

18:00 – za śp. Jana Juchacza od kolegów ze związku hodowców gołębi pocztowych w Kostrzynie, Zygmunta Deskę od Marcina Ochowiaka z rodz., Barbarę Łozę od Ireny Koszarek z rodz., Jadwigę Kaczerewską od Moniki Baranowicz, Bronisława Kubickiego od siostry Łucji z rodz., Krystiana Laskowskiego od Dawida z rodz., Honoratę Szeszuła od Jaśkowiaków i Przybylskich, Katarzynę Łopatkę od firmy Tesco, Alfreda Onoszko od Agnieszki z rodz., Kazimierza Orlickiego od rodz. Szkudlarskich i Drożyńskich, Zenona Czerniejewskiego od kuzynki Barbary z rodz.

Czwartek

24.01.2019

8:00 – 1) … 2) …

Piątek

25.01.2019

8:00 – 1) za śp. Stanisława Jankowskiego, od córki Edyty z rodz. 2) …

Sobota

26.01.2019

8:00 – za śp. Honoratę Szeszuła od córki z mężem

18:00 – za śp. Irenę, Franciszka Śronów, Stanisława Dankowskiego, Mariannę i Nikodema Szmatułów i zm. z rodz.

Niedziela

27.01.2019

7:30 – za śp. Bronisławę Abramowską od siostry Heni z córkami

9:00 – za śp. Agnieszkę Sikorską

10:30 – za śp. Romana Gruszkiewicza od rodz. Siwaków

12:00 – za śp. Genowefę Nowicką

18:00 – za Parafian