Wtorek

11.08.2020

18:00 – za śp. Stanisława w 30. r. śm. i Annę Szymczaków, Władysławę, Franciszka Szaków, Sebastiana Stanisławskiego

Środa

12.08.2020

18:00 – o nawrócenie Agaty, o pojednanie w rodzinie, o pomyślne załatwienie sprawy dla Jędrzeja, o zdrowie dla Ewy, o zdrowie dla Adama, w int. Bogu wiadomej, z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Najświętszej za otrzymane łaski, za śp. Grażynę Szulkowską od firmy Trans-sped, Stanisława Jóźwiaka od Zdzisława i Lidii z rodz., Barbarę Sadowską w 9. r. śm., Józefę, Władysława Nowickich i zm. z rodz., Zygmunta Suchorskiego od Marka i Basi Bochyńskich, Leszka Czajkę od siostry Zdzisławy z Olkiem, Józefa Wiśniewskiego od szwagra Henryka z rodz., Janinę Borowczyk od pracowników przychodni Sanus, Tomasza Pawlaka od Barbary Goździak z rodz., Stanisława Tychanow od córki Marleny z rodz., Jadwigę Kolasińską od Piotra, Alicji i Janiny Kolasińskich, Aleksandrę Sojkę od Sandry z rodz., Mariolę Wawrzyniak od męża

Czwartek

13.08.2020

18:00 – za śp. Barbarę, Józefa, Henryka Słowików, Mariana Pałkę i zm. z rodz. Graczyków i Pasternaków

Piątek

14.08.2020

18:00 – rez.

Sobota

15.08.2020

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

8:00 – za Parafian

10:00 – za śp. Małgorzatę (3 r. śm.) i Ingo (20 r. śm.) Pałkowskich
i zm. z rodz.

12:00 – w int. Zofii i Andrzeja z okazji urodzin

16:00 – sakrament małżeństwa

20:00 – za śp. Józefa Grześkowiaka i zm. z rodz. Grześkowiaków

Niedziela

16.08.2020

8:00 – Uroczystość Pierwszej Komunii św.

10:00 – za śp. Irenę, Edmunda Nowaków

12:00 – za śp. Krystynę Rewers od syna Krzysztofa z rodz.

20:00 – za śp. Zofię Garczyk i zm. z rodz. od siostry Niny z Andrzejem

Poniedziałek

17.08.2020

18:00 – za śp. Mirosławę Ratajczak w rocznicę śmierci i zm. z rodz. Błaszczyków, Marszałkowskich, Ratajczaków, Stankiewiczów, Wilczyńskich, Adama Napierałę, Stanisława Sobczyńskiego, Gabrielę Kościańską

Wtorek

18.08.2020

18:00 – za śp. Stefanię, Jana, Józefa, Stanisława Bryjów

Środa

19.08.2020

18:00 – z podziękowaniem za odebrane łaski, o zdrowie dla Adama,
o uwolnienie z nałogów, w int. Bogu wiadomej, o pojednanie
w rodzinie;
za śp. Grażynę Szulkowską od kolegów z pracy, Stanisława Jóźwiaka od rodz. Łuczaków, Czesława Szerszenia w 2. r. śm., Romana Kamela, Zofię Wojtkowiak, Leszka Przytulskiego od pracowników chaty polskiej, Edmunda Adamskiego od rodz. Terczewskich i Dembińskich, Leszka Czajkę od chrześniaka Zbyszka z rodz., Zygmunta Suchorskiego od rodz. Uryckich, Józefa Wiśniewskiego od rodz. Kujawów i Buczków, Janinę Borowczyk od rodz. Walczaków z ul. Poznańskiej, Tomasza Pawlaka od Marii i Mieczysława Przybylskich oraz Ewy i Marka Bajer, Irenę Knobel, Stanisława Tychanów od teściów, Jadwigę Kolasińską od koleżanki Władysławy, Aleksandrę Sojkę od Hanny z rodz.

Czwartek

20.08.2020

18:00 – za śp. Zenona Guderiana od brata Piotra z rodz.

Piątek

21.08.2020

18:00 – za śp. Stanisławę, Marię, Edwarda, Grzegorza Jażdżewskich, Marię Plura, Józefa Dankowskiego, Jana Wójcika i zm. z rodz.

Sobota

22.08.2020

9:00 – za śp. Zbigniewa Galubę w 5. r. śm.

15:00 – sakrament małżeństwa

16:30 – sakrament małżeństwa

18:00 – za śp. Zbigniewa Rembowicza i Ewę Spychałę

Niedziela

23.08.2020

8:00 – za śp. Leona Ostojskiego i zm. z rodz. Baranów, Korczów, Ostojskich, Ratajczaków, Ludwiczaków i Jana Kotarskiego

10:00 – za śp. Janinę, Mariana Drożyńskich i w int. Justyny
i Krzysztofa z okazji 23 rocznicy ślubu

12:00 – w int. Lidii i Janusza w 40 rocznicę ślubu i 65. urodzin Janusza

20:00 – za śp. Franciszka, Zofię Makowskich i zm. z rodz. Makowskich i Szurów

Poniedziałek

24.08.2020

18:00 – za śp. Stefanię, Jana, Józefa, Stanisława Bryjów

Wtorek

25.08.2020

18:00 – rez.

Środa

26.08.2020

Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

18:00 – za Ojczyznę, o nawrócenie grzeszników, o pojednanie
w rodz., w int. Jędrzeja, w int. Łukasza z okazji urodzin, w pewnej intencji,  o zdrowie dla Adama, o zdrowie dla Eugeniusza, za śp. Leszka Czajkę od rodz. Kubackich, Zygmunta Suchorskiego od chrześniaczki z rodz. z Czeszewa, Janinę Borowczyk od Borowczyków z ul. Trzeckiej, Renatę i Renatkę Kotowicz, Krystynę
i Mariana Ranków, Ewę Laube od kuzynki Elżbiety z rodz., Tomasza Pawlaka od mamy, brata Piotra i siostry Eweliny, Stanisława Tychanow od sklepu ABC w Nekli, Leokadię Franciszka, Władysławę Lidwinów, Jadwigę Kolasińską od Krystyny i Stanisława Kolasińskich, Aleksandrę Sojkę od sąsiadki Matusik z córkami, Mariolę Wawrzyniak od syna z żoną

Czwartek

27.08.2020

18:00 – za śp. Leona Reczkę od córki z rodz.

Piątek

28.08.2020

18:00 – w int. Leny i Marcina w 11 rocznicę ślubu

Sobota

29.08.2020

9:00 – za śp. Bożenę Skorlińską od córki z mężem

16:00 – sakrament małżeństwa

18:00 – rez.

Niedziela

30.08.2020

8:00 – za śp. Wiktorię, Franciszka Juchaczów, Genowefę, Witolda, Stefana Majerowiczów i zm. z rodziny

10:00 – 1) za śp. Bolesława (17. r. śm.)  i Teodorę Smurawów, Franciszka i Franciszkę Kasperskich, 2) za śp. Jana Juchacza w 2. r. śm.

12:00 – Msza św. dożynkowa (z podziękowaniem za zbiory)

20:00 – w int. Marii i Pawła w 40 r. ślubu

Poniedziałek

31.08.2020

18:00 – za śp. Zenona Guderiana od chrześniaka Zbyszka