Sobota

19.09.2020

8:00 – za śp. Zofię Wojtkowiak w 2. r. śm. i zm. z rodz. Wojtkowiaków i Graczyków

18:00 – w int. Jana z okazji 18-tych urodzin

Niedziela

20.09.2020

7:30 – za śp. Bogusława (2 r. śm.), Zofię, Tadeusza Sieinskich

9:00 – za Parafian

10:30 – za śp. Bożenę Głodek (13. r. śm.) i zm. z rodz. Głodków, Cieślów i Dembińskich

12:00 – za śp. Czesława (10. r. śm.), Hannę, Zdzisława Dominików

18:00 – za śp. Pelagię, Edmunda, Bogdana Łukaszewiczów i zm. z rodz.

Poniedziałek

21.09.2020

8:00 – za śp. Siostrę Kilianę Służebniczkę Maryi

18:00 – za śp. Zofię i Władysława Kostenckich i zm. z rodz.

Wtorek

22.09.2020

8:00 –

18:00 – za Zofię Garczyk i zm. z rodz.

Środa

23.09.2020

8:00 –

18:00 – w int. Dominika i Franciszka z okazji urodzin, w int. Bogusława z okazji imienin, w int. Bogu wiadomej, z podziękowaniem za odebrane łaski, o zdrowie dla Ewy, o zdrowie dla s. Elizy, o zdrowie dla Adama;

za dusze w czyśćcu cierpiące, za śp. Zygmunta Suchorskiego od rodz. Malickich z Nadrożna, Janinę Borowczyk od syna Sławomira z rodz., Jadwigę Kolasińską od dzieci z rodz., Aleksandrę Sojkę od syna Grzegorza z rodz., Tomasza Pawlaka od kolegów: Roberta, Rafała, Szymona, Norberta, Mariolę Wawrzyniak od Macieja z żoną, Włodzimierza Monarchę od sąsiadów ze Swarzędza, Danutę Kwiatkowską od sąsiadów Potockich i Jurgów, Ryszarda Przybyłę od siostrzeńca Marka z rodz., Andrzeja Woźniaka od Barbary i Bogusława Borek z rodz., Eugeniusza Gawrona od cioci Stefanii i kuzynek Ani, Haliny, Małgorzaty z rodz., Marię Krzymińską, Jacka Lidwina, Irenę Knobel, Renatę Kotowicz, Jerzego Stefańskiego od wnuczek Joanny i Natalii z rodz., Kazimierę Sobera od rodz. z Kostrzyna, Mariusza Bilskiego od Ireny z synami, Janinę Nowak od brata Czesława z żoną, Zygmunta Deskę w 2 r. śm.,

Czwartek

24.09.2020

8:00 –

18:00 – za śp. Ryszarda Okarmę w 16. r. śm. i zm. z rodz. Willa, Okarmów, Tomaszewskich i Kazimierza Gajdzińskiego

Piątek

25.09.2020

8:00 –

18:00 – za zm. z rodz. Frąckowiaków, Adamskich, Kościańskich, Nowaków, Szałów i Renatę Górczyk

Sobota

26.09.2020

8:00 –

16:30 – w int. Stanisławy i Izydora w 50. rocznicę małżeństwa

18:00 – za śp. Grzegorza (9. r. śm.), Marię Jażdżewskich i zm. z rodz Migdalskich, Jażdżewskich, Pawlaków

Niedziela

27.09.2020

7:30 – za śp. Józefa Gościniaka w 8 rocznicę śmierci i zm. z rodzin Gościniaków i Gawronów.

9:00 – za śp. Franciszka Migdalskiego w 20. r. śm. i zm. z rodzin Migdalskich, Stankowskich, Konwińskich, Sobkowiaków, Stawskich, Józefa Grzeszczaka, Eugeniusza Wiśniewskiego

10:30 – za śp. Marię i Kazimierza Wawrzyniaków

12:00 – za śp. Jerzego Nowaka w 1. r. śm.

18:00 – w int. Katarzyny i Stanisława w 21. r. ślubu

Poniedziałek

28.09.2020

8:00 – za śp. Krystynę Migdalską od najbliższych sąsiadów z ul. Powstańców i Nowy Świat

18:00 – za śp. Mariana Nowakowskiego

Wtorek

29.09.2020

8:00 – o światło Ducha św. i potrzebne łaski dla Matki Generalnej Rafały

18:00 – za śp. Janinę, Alojzego, Stanisława Łukaszewiczów

Środa

30.09.2020

8:00 –

18:00 – w int. Hanny i Rafała w 31. rocznicę ślubu, o zdrowie dla Ewy, siostry Elizy, Adama, w int. Bogu wiadomej, za Ojczyznę;

za śp. Jolantę Różycką, Zygmunta Suchorskiego od chrześniaczki Wiktorii i brata Bernarda z rodz., Janinę Borowczyk od rodz. Waźbińskich z Trzeka, Aleksandrę Sojkę od rodz. Krysiaków z Kostrzyna, Tomasza Pawlaka od cioci Uli z rodz., za zm. z rodz. Madejów i Brylińskich, Mariolę Wawrzyniak od rodz. Kostenckich, Włodzimierza Monarchę od rodz. Bladowskich, Danutę Kwiatkowską od rodz. Maruzków, Ryszarda Przybyłę od kuzynek Danusi, Gosi, Wiesi z rodz., Andrzeja Woźniaka od wnuczki Wiktorii z Lucyną, Mariusza Bilskiego od mieszkańców ul. Kurpińskiego, Janinę Nowak od brata Stanisława, Zofię (24 r. śm.) i Józefa (20 r. śm.) Ziółkowskich, Balbinę, Władysława, Józefa, Marię, Stanisława Brylińskich, Zofię Łanecką, Renatę Kotowicz, Jacka Lidwina, Urszulę Czajkę od córki Marii z rodziną

Czwartek

1.10.2020

8:00 – za śp. Marcina Łabędzkiego w 2. r. śm.

18:00 – za śp. Edytę Niklaus w 3. r. śm.

Piątek

2.10.2020

8:00 – za śp. Aleksandrę Tulińską

15:00 – sakrament małżeństwa

18:00 – w int. Jolanty i Piotra z okazji 40. rocznicy ślubu

Sobota

3.10.2020

8:00 – za śp. Czesława Muca w 1. r. śm.

18:00 – za śp. Annę i Aleksego Jaśkowiaków, Marię i Leona Roszaków i Halinę Rybak w 1. r. śm.

Niedziela

4.10.2020

7:30 – za śp. Zofię, Jana Palaczów, Henryka Wyglądalskiego i zm. z rodz.

9:00 – za śp. Martę, Michała, Teresę Kruszonów, Helenę, Józefa Jeziorków, Rozalię, Maksymiliana Wilczyńskich i zm. z rodz.

10:30 – za śp. Karola Przybylskiego w 15. r. śm. i zm. z rodz. Przybylskich, Manierskich, Cichońskich i Krzysztofa Majewskiego

12:00 – rez.

18:00 – za śp. Wiktorię, Wacława, Henryka Chrzanowskich

Poniedziałek

5.10.2020

8:00 – za śp. Stefanię, Jana, Józefa, Stanisława Bryjów

18:00 – za śp. Ireneusza Czyża w 15. r. śm. i zm. z rodz. Czyżów
i Grzesiaków

Wtorek

6.10.2020

8:00 – za śp. Mariana Bałażyka od Pauliny Krakówko z rodz.

18:00 – za śp. Joannę, Jana, Zbigniewa Niemierów, Katarzynę, Szczepana Plewińskich, Zofię, Stanisława Rusiaków i zm. z rodz.

Środa

7.10.2020

8:00 – w intencji „Margaretek”

18:00 – z podziękowaniem za otrzymane łaski, o zdrowie dla s. Elizy, o zdrowie dla Adama, w int. Jędrzeja, w pewnej intencji, o zgodę w rodzinie;
za śp. Zygmunta Suchorskiego od rodz. Wójcików, Janinę Borowczyk od rodz. Borowczyków i Perlikiewiczów, Aleksandrę Sojkę od rodz. Lammel, Mariolę Wawrzyniak od sąsiadów z ul. Lipowej i Klonowej, Danutę Kwiatkowską od ojca z żoną, Ryszarda Przybyłę od Stanisławy Kubiak z Janiną, Andrzeja Woźniaka od sąsiadów Zielińskiej i Grześkowiaków, Mariusza Bilskiego od rodz. Malczewskich i Smułczyńskich, Janinę Nowak od Włodzimierza Puszkarka z rodz., Tomasza Langnera od siostrzenicy Sylwii z Markiem i dziećmi, Urszulę Czajkę od chrześniaczki Haliny z mężem, Leokadię, Franciszka, Władysława, Jacka Lidwinów

Czwartek

8.10.2020

8:00 –

18:00 – sakrament bierzmowania

Piątek

9.10.2020

8:00 –

18:00 – za śp. Ksawerę, Marię, Władysława Frąckowiaków, Sewerynę, Stefana Gawareckich i zm. z rodz.

Sobota

10.10.2020

8:00 – za śp. Pelagię, Leona, Jadwigę, Stanisławę, Edwarda Sroków

18:00 – w int. Pauliny i Marcina w 11. r. ślubu

Niedziela

11.10.2020

7:30 – za śp. Hannę Palacz i Stanisława Lipieckiego

9:00 – za śp. Helenę (15. r. śm.) i Stefana Dubertów, Krzysztofa, Jerzego Wesołków

10:30 – w int. wspólnoty Żywego Różańca

12:00 – w int. Katarzyny i Jakuba w rocznicę ślubu

18:00 – za śp. Jana Zalasa w 5. r. śm. i zm. z rodz. Zalasów
i Jasińskich