Sobota

14.09.2019

Podwyższenia Krzyża Świętego

8:00 – w int. Urszuli i Tomasza w 25. rocznicę ślubu

15:00 – sakrament małżeństwa

18:00 – za śp. Mariana Zdziabka i zm. z rodz. Zdziabków, Mariannę i Kazimierza Wachowiaków

XXIV Niedziela zwykła

15.09.2019

7:30 – za śp. Bronisławę (5. r. śm.) i Władysława Kamińskich

9:00 – w int. Jolanty i Henryka w 18. rocznicę ślubu

10:30 – 1) za śp. Zygmunta Dolatę w 10. r. śm. i zm. z rodz. Dolatów i Grzegorza Wiśniewskiego, 2) za śp. Genowefę, Henryka, Pelagię i Michała Baranów

12:00 – za śp. Marię, Tadeusza, Jadwigę, Michała Taterczyńskich, Martę Kucerę, s. Angelusę Godera, Weronikę Dankowską i Olejniczaka

18:00 – za śp. Teresę Garbatowską

Poniedziałek

16.09.2019

8:00 – za śp. Jana Koca, od rodz. Rusinów i Kantorskich

18:00 – za śp. Andrzeja, Janinę, Karola Grocholskich, Piotra, Zofię  Walczaków, Mariana Kubiaka

Wtorek

17.09.2019

8:00 – za śp. Stefanię Konieczka, od syna z rodz.

18:00 – za śp. Franciszka, Marię, Franciszka, Tadeusza Stańków i zm. z rodz.

Środa

18.09.2019

Św. Stanisława Kostki

8:00 –za śp. Radosławę Dybizbańską (32 r. śm.) i zm. z rodz. Dybizbańskich i Luberskich.

18:00 – z podziękowaniem za cud narodzin dziecka, w int. Oli i Artura o błogosławieństwo dla rodziny, o zdrowie dla Macieja, Jana, Piotra,
w pewnej intencji, w int. Anny i Mariusza z okazji rocznicy ślubu, w int. Luizy i Łukasza z okazji rocznicy ślubu; za śp. Sebastiana Stanisławskiego w 8. r. śm., Macieja Tyblewskiego od kl. VIb z wychowawcą i rodzicami, za śp. Czesławę Terakowską od Mirka z rodz., za śp. Janusza Jaskółę od sołtysów gminy Kostrzyn, Gabrielę Kościańską od sąsiadów z ul. Moniuszki, Iwonę Tomasik od Asi i Marcina Wachowiczów, Czesława Goderę od bratanicy Violetty z rodz., Marcina Łabędzkiego od cioci Barbary, Jadwigę Woźniak od wnuczki Ewy z rodz., Mariannę Głogowską od siostry Urszuli z rodz., Halinę Lewandowską od Marleny, Janusza i ks. Krystiana, za śp. Jerzego Deręgowskiego i zm. z rodz. Nowickich i Deręgowskich, Franciszka Majchrzaka od chrześniaka Mateusza z rodz., Hannę Lipińską od brata Pawła z rodz.,Zygmunta Sieińskiego w 15. r. śm., Andrzeja, Marię, Romana Kantorskich, Helenę, Edwarda Chopcia, Gabrielę Jaraczewską, ks. Franciszka Regulskiego, ks. Andrzeja Netera, ks. Lecha Zeuchnera

Czwartek

19.09.2019

8:00 – za śp. Zofię Wojtkowiak w 1. r. śm.

18:00 – za śp. Zdzisławę Janicką od Heni, Krystyny, Haliny

Piątek

20.09.2019

8:00 – za śp. Henryka Janiszewskiego

14:45 – sakrament małżeństwa

16:30 – sakrament małżeństwa

18:00 – za śp. Marię i Piotra Gołaskich i zm. z rodz.

Sobota

21.09.2019

8:00 – za śp. Zofię, Władysława i zm. z rodz. Kostenckich i Jażdżewskich

18:00 – za śp. Marka Kujawę

XXV Niedziela zwykła

22.09.2019

7:30 – za śp. Bogusława Sieinskiego w 1. r. śm.

9:00 – za śp. Antoniego, Zofię i zm. z rodz. Brukwickich

10:30 – za śp. Stanisława Waszaka, Beatę Kalę, zm. z rodz. Waszaków, Rudeckich, Siemianowskich, Bladowskich, Czerniaków, Sfenderów

12:00 – za śp. Urszulę Sadyś w 1. r. śm.

18:00 – za śp. Zofię Wojtkowiak w 1. r. śm. i zm. z rodz. Wojtkowiaków i Graczyków