Poniedziałek

9.12.2019

6:00 – za śp. s. Eugenię

18:00 – za śp. Kazimierza Aumiliiera, Leona, Anielę Zysów, Zbigniewa, Magdalenę Zimnych, Bronisława Grzelaka

Wtorek

10.12.2019

6:00 – za śp. Stefana Plucińskiego i zm. z rodz. Plucińskich

18:00 – za śp. Franciszka Niemiera w 20. r. śm. i zm. z rodzin Niemierów, Małolepszych i Reginę Zimińską

Środa

11.12.2019

6:00 –

18:00 – w intencji Barbary i całej rodziny z podziękowaniem za odzyskane zdrowie, w int. Bogu wiadomej, z podziękowaniem za szczęśliwe rozwiązanie, o uwolnienie z nałogów, o zdrowie dla Tomasza; za śp. Katarzynę Dwernicką od Andrzeja i Agnieszki Gąsiorkiewiczór, Jerzego Nowaka od Romana Gawareckiego z rodz., Alicję Wojtasiak od bratanicy Eli z rodz., Krystynę Bandulik od rodz. Gębów, za Marianną Kasperską w 2. r. śmierci, za Czesława Goderę od Leszka i Marii Nejmanów z rodzinami, za Jerzego Szerszenia
w 1. r. śm., za Czesława Muca od Beaty i Mieczysława z rodz., za Marcina Łabędzkiego od rodz. Bujnych i Skotarczaków, za Ryszarda Stawickiego od Danuty i Feliksa Piechowiaków, Franciszka Kostrzewskiego o chrześniaka Piotrka z rodz., Gabrielę Kościanską od Mirosławy Marszałkowskiej z rodz., Ludwikę Jankowiak od córki Danuty z rodz., za Stanisławę Jankowiak, Halinę Knichalską od siostry Zosi z Witoldem, za Leszka Przytulskiego od sąsiadów
z ul. Harcerskiej, za Władysława i Kazimierę Balcerków, Stanisława
i Mieczysławę Woltyńskich, śp. Tomasza Gajka od matki, Annę Mikołajczak od chrześniaczki Małgorzaty z rodz., Krystynę, Mariana Ranków, Renatę Kotowicz, Irenę Knobel.

Czwartek

12.12.2019

6:00 –

18:00 – za śp. Ewę Jóźwiak w 2. rocznicę śm. i zm. z rodz. Jóźwiaków, Dembińskich i Tomczaków

Piątek

13.12.2019

6:00 –

18:00 – za śp. Michalinę, Jana, Mariana, Jana Grudniów, Helenę, Ignacego, Stanisława, Zdzisława Mananowskich

Sobota

14.12.2019

8:00 – za śp. Bogdana Wojakowskiego od córki Renaty z rodz.

18:00 – za śp. Ryszarda Lange w 3. r. śm.

III Niedziela Adwentu

15.12.2019

7:30 – za śp. Szczepana Przybylskiego w 23. r. śm., za zm. z rodz. Przybylskich, Koszków, Grosmanówi Komisarków

9:00 – w int. żywych i zmarłych Pszczelarzy za przyczyną św. Ambrożego

10:30 – za śp. Feliksa (24 .r. śm.), Elżbietę (28. r. śm.), Hieronima Tabaków

12:00 – za śp. Jerzego Stasiaka (13. r. śm.)  i zm. z rodz. Stasiaków
i Budziałowskich

18:00 – za śp. Zbigniewa Łaźnego od chrześniaka Mateusza z rodz.

Poniedziałek

16.12.2019

6:00 – za śp. Halinę Knichalską od Moniki Duraj

18:00 – za śp. Gabrielę Kościańską od szwagierki Zosi

 

Wtorek

17.12.2019

6:00 – za śp. Czesława Muca od syna Artura

18:00 – za śp. Stefana (27 r.) i Marię Frąckowiaków

 

Środa

18.12.2019

6:00 –

18:00 – w int. Barbary i całej rodziny, z podziękowaniem za odebrane łaski, o zdrowie dla córki, w int. Bogu wiadomej

za śp. Czesława Goderę od Anity i Damiana, Karolinę Danielewską w 6 r. śm., Wincentego, Kazimierę Błochów, Mirosławę, Jerzego Nowaków, Iwonę Tomasik, Katarzynę Dwernicką od Kazimierza Perki z rodz., Jerzego Nowaka od rodz. ze Śremu, Czesława Muca od siostry Danuty z rodz., Krystynę Błażejak, Marka Kubiaka, Romana Mizerskiego, Alicję Wojtasiak od Henryki Bigos i rodz. Kilińskich, za śp. Ludwikę Jankowiak od rodz. Nowaczyków i Frankowskich, Ryszarda Stawickiego od rodz. Knichalskich, Halinę Knichalską od od rodz. Niemczal, Krystynę Bandulik od Alfredy Jaworskiej i od Karoliny Kasprzak, Zenona Musiała od córki z rodz., Tomasza Gajka od sióstr Magdy i Ani z rodz., Annę Mikołajczak od Moniki i Zbyszka, za zmarłych krewnych i przodków

 

Czwartek

19.12.2019

6:00 – w int. Janiny w dniu 80-tych urodzin

18:00 – za śp. Mariana Kominka

 

Piątek

20.12.2019

6:00 –

18:00 – za śp. Annę Sadowską w 12 r. śm.

 

Sobota

21.12.2019

8:00 – za śp. Annę Mikołajczak od męża z synem Przemysławem

18:00 – za śp. Gabrielę Kościańską, od Wandy z rodz.

 

IV Niedziela Adwentu

22.12.2019

 

7:30 – za Parafian

9:00 – za śp. Salomeę i Mariana Nowickich i zm. z rodz. Ruminieckich

10:30 – rez

12:00 – za śp. Zbigniewa Łaźnego od córki Katarzyne z rodz.

18:00 – za śp. Mariana, Stefanię, Jana, Mariannę Forszpaniaków