Środa

22.01.2020

8:00 – za śp. Irenę i Franciszka Osmelaków i zm. z rodz.

18:00 – z podziękowaniem za odebrane łaski, o zdrowie dla Ewy, o dar potomstwa, w intencji Bogu wiadomej, o pojednanie w rodzinie, za śp. Czesława Muca od rodz. Fik i Daraż, Alicję Wojtasiak od rodz. Baranowskich i Siwików, Halinę Knichalską od rodz. Sroków, Krystynę Bandulik od sąsiadów z ul. Półwiejskiej, Tomasza Gajka od rodz. Kruszonów, Annę Mikołajczak od rodz. Zimnych, Irenę Malińską od od rodz. Matelskich, Zdzisława i Teresę Zachariaszów, Mariannę i Franciszka Wójcików, Andrzeja Wojtasika, za śp. Irenę Czarnecką od Zdzisława z rodz., Janinę Kluczyńską od rodz. Kwiatkowskich i Jurgów, Jana Skorlińskiego od rodz. Kozerskich, Mariannę Kasprzak od córki z rodz., Tadeusza Graczyka od Barbary i Lecha Dolatów, ks. Zdzisława Potrawiaka

Czwartek

23.01.2020

8:00 –

Piątek

24.01.2020

8:00 – za śp. Wiesława Garbatowskiego

Sobota

25.01.2020

8:00 – za śp. Jana Skorlińskiego od syna Michała z rodz.

18:00 – za śp. Marię Tylkowską w 18 r. śm.

III Niedziela zwykła

26.01.2020

7:30 – za zm. z rodz. Kostempskich, Mizerskich i Kowalskich

9:00 – za śp. Annę Mikołajczak od Marka z rodz.

10:30 – za śp. Irenę Franciszka Śronów, Stanisława Dankowskiego, Mariannę i Nikodema Szmatułów i zm. z rodz.

12:00 – za śp. Romana Spicę od wnuków

18:00 – za Parafian

Poniedziałek

27.01.2020

8:00 – za śp. Jana Skorlińskiego od syna Krzysztofa

Wtorek

28.01.2020

8:00 – za śp. Stanisławę Skwarek od rodz. Majewskich i Katarzyńskich

Środa

29.01.2020

8:00 – za śp. Barbarę Pecynę od męża z dziećmi i wnukami

18:00 – z prośbą o zdrowie dla Ewy, w int. Agnieszki, o zgodę w rodzinie, z podziękowaniem za łaski odebrane w minionym roku, o szczęśliwe rozwiązanie dla Justyny, w int. Artura z okazji urodzin i jego rodziny, 

za śp. Czesława Muca od rodz. Kruszonów, Halinę Knichalską od Maryli i Janki Knichalskich, Krystynę Bandulik od rodz. Olejniczaków, Tomasza Gajka od Grzegorza z rodz. Annę Mikołajczak od rodz. Makowskich, Irenę Malińską od Barbary Zimnej z synami, Irenę Czarnecką od Marii z rodz., Romana Spicę od córki Wioletty z rodz., Genowefę Łuczak od Leszka, Aldony, Emilli, Doroty z rodz., Jana Skorlińskiego od Jolanty i Sylwestra z Milicza, Tadeusza Graczyka od Adama i Zygmunta Gralów, Władysławę i Andrzeja Lidwinów, Bronisławę i Antoniego Lisów, Renatę Kotowicz, Krystynę i Mariana Ranków, Anielę Jabłońską

 

Czwartek

30.01.2020

8:00 – za śp. Wiesława Garbatowskiego od społeczności SP nr 1

 

Piątek

31.01.2020

8:00 –

 

Sobota

1.02.2020

8:00 – za śp. Jana Zalasa i zm. z rodz. Zalasów i Jasińskich

18:00 – za śp. Katarzynę i Jana Zielińskich, Franciszkę Piechocką, Janinę, Czesława Kowalskich

 

Niedziela

2.02.2020

Ofiarowanie Pańskie

7:30 – za śp. Eugeniusza Grzesiaka od  bratowej Haliny z rodz.

9:00 – za śp. Władysława Mrozińskiego w 35. r. śm. i zm. z rodz. Tomaszewskich, Olejniczaków, Mrozińskich, Janiszewskich

10:30 – za śp. Stanisława, Stanisławę Kubiaków, Pelagię, Józefa, Irenę, Feliksa, Krzysztofa Jarząbków, Kazimierę Stałkowską i zm. z rodz. Jarząbków, Małeckich, Kubiaków i Płócienników

12:00 – za śp. Elżbietę Kasprzak

18:00 – w int. członków Żywego Różańca i ich rodzin

 

Poniedziałek

3.02.2020

18:00 – za śp. Marię (20. r. śm.), Kazimierza, Stanisława Plurów, Stanisławę, Edwarda Jażdżewskich i zm. z rodz.

 

 Wtorek

4.02.2020

18:00 – za śp. Kazimierza Kwiatkowskiego od kolegów

 

Środa

5.02.2020

18:00 – w int. Bożeny z okazji urodzin, o Boże błogosławieństwo dla rodziny, z podziękowaniem za odebrane łaski, w pewnej intencji, za śp. Kazimierę Kapturowską od koleżanki Stanisławy z rodz., Halinę Knichalską od r. Sieińskich, Krystynę Bandulik od siostry Zofii z rodz., Tadeusza Gaika od wnuka Leszka, Annę Mikołajczak od Henryka Makowskiego z rodz., Marię Tackę od rodz. Barczaków, Irenę Malińską od Jadwigi Grocholskiej, Romana Spicę od Aleksandry Dutkiewicz, Genowefę Łuczak od rodz. Wilczyńskich i Gruszkiewiczów, Jana Skorlińskiego od Elżbiety Kwiatek z rodz., Tadeusza Graczyka od rodz. Kaczkowskich, Barbarę Pecynę od przyjaciół, Jacka Kleinerta od Mikołajczaków i Plucińskich, Genowefę Stachowiak, Teresę Wojtaszak i zm. z rodz., Teresę, Zdzisława Zachariaszów, Andrzeja Wojtasika, Krzysztofa Radzikowskiego, Renatę Kotowicz, Bernadetę Brylińską, Ryszarda Wierzchowskiego, Władysławę, Andrzeja Lidwinów, Franciszkę Bartkowiak, zm. z rodz. Kraińskich, Czesława Muca od Ryszarda i Edyty Jakubowskich, Dorotę Kaczmarek, Kazimierę Nowak

 

Czwartek

6.02.2020

18:00 – za śp. Gabrielę Jaraczewską

 

Piątek

7.02.2020

18:00 – za Kazimierza Czesława Kwiatkowskiego od syna Arkadiusza

 

  

Sobota

8.02.2020

8:00 – w int. Jolanty z okazji urodzin

18:00 – za śp. Barbarę Rubiś w 5. r. śm.

 

Niedziela

9.02.2020

7:30 – za śp. Eugeniusza Grzesiaka od siostry Władysławy

9:00 – rez.

10:30 – za śp. Gabrielę Jaraczewską

12:00 – za śp. Helenę, Salomeę, Józefa Jankowskich

18:00 – za śp. Józefę, Leonarda, Andrzeja Zielińskich, Helenę i Pelagię Kowalskie

 

Poniedziałek

10.02.2020

18:00 – za śp. Stefanię Konieczkę od rodz. Mizerskich

 

Wtorek

11.02.2020

18:00 – za śp. Kazimierę Kapturowską od koleżanki Stanisławy z rodz.

 

Środa

12.02.2020

18:00 – w int. Teresy i Czesława w 65. rocznicę ślubu, w int. Jarosława z okazji urodzin, w int. Bogu wiadomej, o nawrócenie dzieci, za śp. Czesława Muca od rodz. Sieińskich, Halinę Knichalską od siostry Teresy i chrześniaka z rodz., Krystynę Bandulik od rodz. Smordowskich z Czerlejna, Annę Mikołajczak od Marii Wiśniewskiej z rodz., Irenę Malińską od Mariusza Greflinga, Romana Spicę od córki Beaty z rodz., Genowefę Łuczak od wnuka Waldemara z dziećmi, Jana Skorlińskiego od rodz. Kuczów, Tadeusza Graczyka od rodz. Starostów i Baków, Kryspinę Czarnecką w 4. r. śm., Barbarę Pecynę od Marii i Jana Krawczyńskich z rodz., Władysławę, Franciszka, Leokadię Lidwinów, Stanisława Piwowarczyka, Krzysztofa Madeja

 

Czwartek

13.02.2020

18:00 – za śp. Halinę Knichalską od rodz. Tomczaków

 

Piątek

14.02.2020

18:00 –za śp. Stanisława i Kazimierę Guderianów i zm. z rodz.

 

Sobota

15.02.2020

 8:00 – za śp. Wiesława Garbatowskiego od rodz. Gębków

18:00 – za śp. Mariana, Jadwigę Misterskich, Mariana Wujka, zm. z rodz. Szwedów i Mariannę Gładyszewską

 

Niedziela

16.02.2020

 7:30 – za śp. Józefę, Juliana, Adama Mańkowskich, Eugeniusza, Mirosławę, Kazimierę, Sylwestra Sobiechów, Franciszka Zycha i zm. z rodz. Chudzińskich, Grześkowiaków

9:00 – za Parafian

10:30 – za śp. Kazimierza Czesława Kwiatkowskiego od rodz. Czarneckich

12:00 – za śp. Bogdana Kraszkiewicza

18:00 – za śp. Genowefę Łuczak od syna Krzysztofa z rodz.