Sobota

18.05.2019 

8.00 –

18.00 – za śp. Annę Grześkowiak, Antoninę Łuczak i zm. z rodz.

V Niedziela Wielkanocna

19.05.2019

7.30 – za śp. Konrada Stachowiaka w 3 r. śm.

9.00 – za śp. Edmunda Szczepaniaka w 22 r. śm., za zm. z rodz. Szczepaniaków i Krasków

10.30 – za śp. Janinę, Jana, Włodzimierza, Kazimierza Weszka, Krystynę Klimczyk

12.00 – w int. Jasia i Jarka w 16. r. urodzin

18.00 – za śp. Adama Kasperskiego, od rodziców i brata

Poniedziałek

20.05.2019

8.00 – za śp. Marię, Weronikę, Czesława Nowaczyków, Tomasza, Kazimierę, Mariana Frankowskich, Leokadię, Wacława Sikorskich, Marię Kubiak

Wtorek

21.05.2019

8.00 – za śp. Zbigniewa Łaźnego, od rodz. Gębków

18.00 – za śp. Mariannę (11 r. śm.) i Zygmunta Borowskich i zm.
z rodz. Banachów, Kaczmarków, Szulkowskich

Środa

22.05.2019

8:00 –

18:00 – z podziękowaniem Panu Bogu za odebrane łaski, o szczęśliwe rozwiązanie dla Oli i Magdy, o zdrowie dla Macieja, o owoce nawiedzenia naszej parafii, w pewnej intencji, o nawrócenie dzieci,
o uwolnienie z nałogów dla syna, za śp. Antoniego Jóźwiaka od Lucyny Dębińskiej, Franciszka Turkiewicza od Władysława Szczepaniaka z rodz., Stanisława Jankowskiego od rodz. Pakulskich, Stanisława Wiśniewskiego od Jadwigi Bindulskiej i Marii Pośledniej
z synami, Barbarę Sikorską od koleżanki Ireny z rodz., Wandę Melewską od Bożeny i Janka, Mariana Skotarczyka, Ryszarda Stachów od rodz. Frąckowiaków, Martę Chopcia od wnuków Tomasza i Roberta, Jerzego Deręgowskiego od Jurka Borkowskiego z rodz., Franciszka Adamczaka od rodz. Teraźniewskich, Adama Kasperskiego od Kasperskich ze Strumian, Leokadię Czerniejewską od syna Artura, Macieja Tyblewskiego od cioci Ani i Michała z rodz., Macieja Słabuszewskiego od rodz. Dziurków z Nekli, za zm. z rodz. Kruków i Skibińskich, za Bolesława Wodarę, Krystynę Mariana Ranków, Renatę Kotowicz, Alojzego Kraskę od rodz. Tobołów, Leokadię, Franciszka, Władysława Lidwinów, Balbinę, Władysława, Stanisława, Józefa, Marię Brylińskich

Czwartek

23.05.2019

8:00 –

18:00 – za śp. Bernarda, Zofię Sibilów, Kazimierę i Konrada

Piątek

24.05.2019

8:00 –

18:00 – za śp. Janinę i Mariana Drożyńskich i zm. z rodz. Jankowiaków i Drożyńskich

Sobota

25.05.2019

8:00 –

15:00 – Sakrament małżeństwa

16:30 – z okazji 50. rocznicy ukończenia szkoły podstawowej

18:00 – za śp. Adama Napierałę w 10. r. śm., Władysławę, Leona, Tadeusza Stankiewiczów, Piotra Brzezińskiego, zm. z rodz. Napierałów, Marszałkowskich, Ratajczaków, Wilczyńskich, Stanisława Sobczyńskiego i zm. z rodz. Błaszczyków

VI Niedziela Wielkanocna

26.05.2019

7:30 – rez.

9:00 – za śp. Antoninę, Stanisława Dembińskich, Jerzego, Bronisławę, Edwarda Cieślów

10:30 – za śp. Zofię i Jerzego Wilczyńskich

12:00 – za Parafian

18:00 – za śp. Martę Grzesiak w 25. r. śm., Józefa, Henryka Grzesiaków, zm. z rodz. Grzesiaków i Mateckich